Theo..." />

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

ho tro khach hang

Hotline: 0979 02 85 85

caosunhua.vn@gmail.com

Mr Thụy P.Kinh Doanh: 0979 02 85 85

Chat online

yahoo skype

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

ho tro khach hang

Hotline: 0979 02 85 85

caosunhua.vn@gmail.com

Hỗ trợ kỹ thuật

Chat online

yahoo skype

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Superior
  Đệm chống va đập
  An toàn cho phương tiện sử dụng
 • sl2
  Đệm chống va tàu thuyền, bến cảng
  An toàn cho phương tiện sử dụng
 • slide3
  Đệm chống va tàu thuyền, bến cảng
  An toàn cho phương tiện sử dụng

Chính phủ tài trợ hơn 8 tỷ đồng phát triển cao su tiêu điền

Theo đó, trong năm 2012, Kon Tum sẽ hỗ trợcho 836 hộ nghèo đồng bào các dân tộc ở các huyện Đắk Hà, Đắk Tô, Đắk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy và Kon Rẫy trồng mới 589 héc-ta cao su tiểu điền, với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và vốn đối ứng của các huyện. Với số tiền trên, Kon Tum sẽ tập trung hỗ trợ các nội dung gồm: hỗ trợ giống, phân bón; hợp đồng cán bộ kỹ thuật tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cao su, v.v…